De Berk – vervolg

De dagbesteding op het kinderdagcentrum is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Naast de leeftijd en de ontwikkelingsleeftijd is de hulpvraag bepalend voor de groepsindeling. Zo is er de groep Dolfijnen die zich meer richt op kinderen met een vorm van autisme of de groep Zeesterren met kinderen die intensievere zorg nodig hebben. Bij KC De Berk werken professionele begeleiders met ervaring in het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Elke groep op het kinderdagcentrum heeft zijn eigen manier van werken en zijn eigen sfeer. Er wordt gewerkt met een vast dagprogramma waarin zowel individuele als groepsactiviteiten aan bod komen. Spelenderwijs wordt het kind gestimuleerd.

Er wordt multidisciplinair gewerkt. Deskundigen zoals een fysiotherapeut, arts, gedragskundige, ergotherapeut en logopedist werken met de begeleiders zorgvuldig en uitgebreid aan de ontwikkeling van het kind. Met ouders worden afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. In kleine groepen wordt in een vast dagprogramma methodisch gewerkt volgende de afspraken uit het individuele ondersteuningsplan.

KC De Berk ligt in de bosrijke omgeving van de wijk Kerckebosch in Zeist. De Berk heeft ruime voorzieningen en spelmateriaal voor de stimulering van de ontwikkeling van de kinderen. Zo is er een grote gymzaal, een mooie snoezelruimte en een prachtig speelplein met aangepaste buitenspeeltoestellen en een fraaie binnen zandbak. De laatste 2 genoemde zijn tot stand gekomen door Stichting Vrienden van de Berk.